Amserau

Hywel Dda

Dydd Mawrth i ddydd Sadwrn.
Oriau agor. 10.30 yb – 1.30 yp a 2.00 yp – 5.00 yp yn ystod misoedd yr Haf a gwyliau’r Banc.
Trefnir teithiau dan arweiniad wedi eu trefnu ymlaen llaw, drwy gydol y flwyddyn. Bysiau drwy drefniadau ymlaen llaw yn unig.
Taith o dan arweiniad trwy dâl. Cyfleusterau i ymwelwyr anabl.

Mynediad

Oedolion

  • £3.00

Plant

  • Unigolion/ fel rhan o deulu – Am ddim.
  • (Llyfr gweithgaredd os dymunir – £2.00)

Grwp Ysgol

  • £2.00 yr un (yn cynnwys llyfr gweithgaredd)

Grwp o Oedolion

  • £3.00 yr un – (yn cynnwys taith o dan arweiniad)
  • Te/biscedi os dymunir £1.00 ychwanegol.

Llyfryn dwyieithog gyda enghreifftiau o ‘Gyfraith Hywel’ sydd i’w weld ar blaciau o lechi o amgylch y gerddi - £1.00

Mae'r prosiect yma o dan raglen Echel 3 Datblygu Hunaniaeth a Nodweddion Unigryw wedi ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin.

Website Design & Hosting by W3 Web Designs Limited