"Yr unig ardd yn Ewrop yn gysylltiedig â'r Gyfraith"

Hywel Dda a'r Gyfraith.

Ganwyd Hywel Dda tua diwedd y nawfed ganrif. Yn 928OC aeth ar bererindod i Rufain ac erbyn 942OC, rheolai dros y rhan fwyaf o'r wlad a hawlio'r teitl "Brenin Cymru Oll". Dywed Prolog y llawysgrifau cynnar iddo wedyn alw cynrychiolwyr o bob cwmwd yn ei deyrnas i'r "Ty Gwyn ar Daf yn Nyfed" er mwyn cyfundrefnu'r Cyfreithiau. Bu'r Gyfraith hon, a ddaeth yn enwog am ei doethineb a'i chyfiawnder, mewn grym yng Nghymru hyd y Ddeddf Uno gyda Lloegr yn 1536.

Gwobr Ddylunio Tywysog Cymru
Gwobr Yr Ymddiriedolaeth Ddinesig

Mae'r prosiect yma o dan raglen Echel 3 Datblygu Hunaniaeth a Nodweddion Unigryw wedi ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin.

Website Design & Hosting by W3 Web Designs Limited